Sprängning ger både vibrationer och luftstötvåg:

Sprängning i berg sker allt oftare i tätbebyggelse och medför stor skaderisk på byggnader. Datorer, telefonväxlar, optisk datakommunikationsutrustning, GSM basstationer m.m. riskerar att ta skada av sprängvibrationerna.

 

Gruvdrift

 

Med INFRA-systemet kan man lätt mäta både vibrationer och luftstötvågor enligt gällande standarder. Sprickrörelser och lutningsändringar kan mätas med samma mätuppställning.

 

Buller

Pålning

Trafik

Miljö

 

 

 

 

Aitik gruvan i Gällivare                                                                 Infra-system monterat i gruvan

 

Exempel på situationer där vibrationsövervakning krävs:

 

  • Grundläggning av byggnader
  • Väg- och järnvägsbyggen
  • Rörläggning i berg (rörgravar)
  • Tunnlar och bergrum nära befintlig bebyggelse
  • Bergtäkter (dagbrott)