Vibrationer

Vibrationer påverkar oss på olika sätt och det är därför lämpligt att dela upp vibrationerna i två huvudtyper, nämligen helkroppsvibrationer och lokala vibrationer.

 

 

Helkroppsvibrationer  - se AKTUELL artikel om vibroakustik i Bergsmannen

Helkroppsvibrationer utsätts vi för när det underlag som vi sitter eller står på vibrerar. Exempel på arbeten där helkroppsvibrationer förekommer är när man kör skogsmaskiner, traktorer, grävmaskiner, åkgräsklippare och andra typer av fordon.

 

Lokala vibrationer

Lokala vibrationer uppträder när någon del av vår kropp vibreras. Vanligast är det händerna som utsätts varför lokala vibrationer oftast kallas hand-armvibrationer. Exempel på sådan utrustning som orsakar hand-armvibrationer är slipmaskiner, motorsågar, borrmaskiner och gräsklippare.