Trafik ger miljöstörningar

Trafik ger upphov till olika typer av störningar i miljön. Den mest påtagliga är buller, men även vibration i byggnader är en relativt vanlig trafikstörning.

I tätorter är det allt vanligare med konflikter mellan de boende och den alltmer bulleralstrande trafiken.

 

Med INFRA kan man lätt och enkelt kartlägga bullrets och vibrationernas karaktär och dels bedöma om de kräver åtgärder dels klargöra vad det är som ger de största störningarna för de boende.

Med INFRA kan man med en enda mätuppställning samtidigt mäta både vibration och buller. Det innebär att du direkt i en och samma rapport får siffror på vibration och buller.

 

 

S50 Bullermätare avsedd för mätning av bullerstörningar från trafik byggverksamhet och mycket annat.

 

Tillbaka