[video]

 

Vibroakustik AB är ett konsultföretag inom området ljud och vibrationer och startade 2004 som ett avknoppningsföretag från Luleå tekniska universitet. Vi finns i Luleå och våra kunder finns över hela Sverige.

Vibroakustik arbetar med mätning, analys och åtgärd av buller- och vibrations-problem inom många olika områden. Vi som arbetar i företaget har många års erfarenhet av projekt och uppdrag inom området. Förutom att lösa buller och vibrationsproblem arbetar vi med att skapa rätt akustik i lokaler för till exempel tal och musik. Vi erbjuder också utbildningar om ljud och vibrationer.

 

 

 

 

- Gruvindustrin

- Byggnadsindustrin

- Verkstadsindustrin

- Skogsindustrin

- Fordon och trafik

- Kommuner

Vibrationsmätningar i Anglo Platinums gruva i Sydafrika, på uppdrag åt Atlas Copco

 

Vi utför uppdrag inom de flesta områden och branscher: