Byggnadsakustik

 

Vibroakustik mäter och beräknar de flesta typer av ljud- och vibrationsmätningar, såsom ljudisolering kontrollmätning och kontroll av ljud- och vibrationsnivåer samt föreslår lämpliga konstruktionslösningar vid ny- och ombyggnationer. En viktig uppgift är att kontrollmäta byggnadernas ljudegenskaper efter färdigställande. Vi utformar även akustiska åtgärder för att anpassa akustiken för det ändamål som lokalen ska användas till.

 

 

Byggnader och  lokaler

 

  • Byggnadsakustiska mätningar
  • Mätningar och beräkningar av ljudisolering
  • Rumsakustiska uppdrag, beräkningar, åtgärdsförslag
  • Ljudabsorbtion i lokaler
  • Dimensionering av ljudsystem
  • Utformning av manöverrum

Ljudisolering

Vibroakustik anväder BASTIAN®  för att beräknar ljudisolering i byggnad enligt Boverkets Byggregler (BBR) samt svenska och internationella standarder för ljudklassning av byggnader (SS 25267, SS 25268, NS 8175, DS 490 m fl)

Rumsakustik

Vibroakustik anväder dataprogram för akustikberäkningar, som projekteringsverktyg anväder vi programmet "CATT", vars fördelar är bättre presentation samt auralisation, som innebär att man lyssnar på det beräknade resultatet.

 

 

 

Studie av reflektor i Het Muziektheater i Amsterdam.                            Björknäsgymnasiets hörsal/aula i Boden