BULLER - AKUSTIK - VIBRATIONER [Artikel i Bergsmannen] [video]

 

Vi utför nu även miljömätningar:

 

-EMF- magnetfält & elfält

 

-Exponeringsmätningar av damm & kvarts

 

 

Vi utför ljud- och vibrationsmätningar, analyser och åtgärder. Några exempel nedan:

Husvibrationer Helkroppsvibrationer Maskinvibrationer Förarstolar

Industribuller Hand-armvibrationer Samhällsbuller Byggnadsakustik

INDUSTRIBULLER
Stålindustrin - Verkstadsindustrier - Gruvor - Sågverk - Exterbuller - Fordon och trafik

BYGGNADSAKUSTIK
Ljudisolering - Luft- och stegljudsisolering - Stegljud - Reduktionstal - Manöverrum - Musik och rumsakustik

AKUSTIK
Ljudmiljö i lokaler - Efterklangstid - Ljudabsorption

 

//