Våra Tjänster

Vad vi gör

Våra tjänster

Riskanalys

En väl genomförd riskanalys i ett tidigt skede är ett bra verktyg för er som beställare.

Besiktningar

Besiktning av fastigheter, broar, vägar m.m. vid vibrationsalstrande arbeten.

Vibrationsmätningar

Undvik skador & hitta åtgärder genom högkvalitativa vibrationsmätningar.

Stötvågsmätning

Mätning av luftstötvågen vid sprängningsarbeten för att kontrollera att den inte skadar byggnader och konstruktioner

Drönarflygning

Filmning, fotografering och dokumentation över arbetsområden m.m.

Sättningskontroll

Sättningskontroll och avvägningar av byggnader och konstruktioner för att förebygga och förhindra skador.

Skadeutredningar

Skadeutredningar för att kontrollera om skador skett på grund av vibrationsalstrande verksamhet eller andra orsaker.

Dammätning

Kontinuerlig mätning av partikelkoncentration i luften för PM10, PM2.5, PM1, samt TSP. Vi utför också andra typer av damm- och partikelmätningar.

EMF

EMF-mätningar enligt AFS 2016:3 (Elektromagnetiska fält) för att skydda arbetstagare mot hälso- och säkerhetsrisker.

Helkropps- och hand / armvibrationer

Helkropps- och hand/armvibrationer på maskiner och annan maskinell utrustning för att bedöma exponeringsnivåer och säkerställa en god arbetsmiljö för arbetstagare.

Överlåtelsebesiktningar

Överlåtelsebesiktningar av hus, fastigheter och bostadsrätter m.m med möjlighet att teckna dolda fel-försäkring.

Absorbenter

Försäljning av absorbenter för bullerbekämpning inom industri och kontorsmiljö.

Termografering / Täthetsprovning

Täthetsprovning av byggnader med marknadens modernaste utrustning. I täthetsprovningen ingår även fotografering och dokumentation med värmekamera.

Avfuktning / Inomhusmiljö

Utredningar kopplat till inomhusmiljö, vattenskador/fuktskador, avfuktning och fuktmätningar. Vi installerar även krypgrundsavfuktare.

Kontakt

Har du någon fundering?

Ta kontakt med en av våra konsulter