Våra Tjänster

Vad vi gör

Vibrationer, sprängning, ljud och buller

Vad kan vi hjälpa er med?

Riskanalys

En väl genomförd riskanalys i ett tidigt skede är ett bra verktyg för er som beställare.

Besiktningar

Vi besiktigar fastigheter, broar & vägar vid sprängning och markarbeten.

Vibrationsmätningar

Undvik skador & hitta åtgärder genom högkvalitativa vibrationsmätningar.

Skadeutredningar

Vi utför skadeutredningar för att kontrollera om skador uppkommit på grund av vibrationer.

Dammätning

Vi mäter kontinuerlig partikelkoncentration i luften för PM10, PM2.5, PM1.0 samt TSP.

Stötvågsmätning

Luftstötvågen kan skada och påverka byggnader negativt på andra sätt än vibrationer.

Drönarflygning

Filmning, fotografering och dokumentation över arbetsområden m.m.

Överlåtelsebesiktningar

Vi utför överlåtelsebesiktningar vid husaffärer, besiktningar av bostadsrätter m.m med möjlighet att teckna dolda fel-försäkring.

EMF

Vi utför EMF-mätningar enligt AFS 2016:3 (Elektromagnetiska fält) för att skydda arbetstagare mot sådana hälso– och säkerhetsrisker.

Absorbenter

Försäljning av absorbenter för bullerbekämpning inom industri.

Termografering/Täthetsprovning

Vi utför täthetsprovningar av byggnader med marknadens modernaste utrustning. I täthetsprovningen ingår även fotografering och dokumentation med värmekamera.

Avfuktning/Inomhusmiljö

Vi utför utredningar kopplat till inomhusmiljö, vattenskador/fuktskador, avfuktning och fuktmätningar.

Sättningskontroll

Utför sättningsavvägningar för att upptäcka sättningstrender i konstruktioner i samband med markarbeten.

Kontakt

Har du någon fundering?

Ta kontakt med en av våra konsulter