Pålning kan skada byggnader och genererar buller:

 

 

Byggverksamhet som pålning, packning, spontning och schaktning kan påverka omgivningen på många olika sätt. Vibrationer och buller är kanske de mest påtagliga störningarna men det finns också stor risk för rörelser i byggnader och speciellt intill spontväggar.

Med INFRA kan man med en enda mätuppställning samtidigt mäta både statiska och dynamiska effekter. Det innebär att du direkt i en och samma rapport får siffror på vibration, buller, sprickbildning och lutningsändringar.

 

 

 

 

 

 

Tillbaka