Miljöfarliga utsläpp kan upptäckas direkt

Det finns flera exempel på att man upptäckt miljöfarliga utsläpp först när växt- och djurliv redan har tagit skada. Detta har medfört mycket omfattande skador och därmed mycket stora kostnader helt i onödan.

Genom att mäta runt verksamheter som riskerar att störa omgivningen kan man direkt få ett larm redan vid mycket små förändringar.

Till INFRA-systemet kan många olika typer av miljösensorer anslutas. Några exempel på vad man kan mäta är:

  • Grundvattennivå
  • Konduktivitet
  • pH-värden
  • Dammpartiklar i luft (u10)
  • Marknära Ozon
  • Gaser i luft

I samband med detta kan man också behöva mäta luft och vattenrörelser som:

  • Vindhastighet
  • Vindriktning
  • Nederbörd
  • Vattenflöde

 

 

Infra Master: En mycket robust datalogger med GSM komunikation och ett internt dataminne på upptill GByt

 

Tillbak