Hand- armvibrationer

Vibroakustik har lång erfarenhet av mätning och utvärdering av hand- armvibrationer

 

Vid mätning av hand-armvibrationer används ofta den internationella standarden ISO 5349. Det är en mätstandard som anger hur mätning och redovisning av vibrationer skall göras för handhållna maskiner. Som bilaga till standarden finns riktlinjer för utvärdering av skaderisken.

 

 

 

 

 

Standarden beskriver att vibrationer ska mätas inom ett frekvensområdet av minst 6,3 Hz till 1250 Hz. Mätningar skall utföras på maskinhandtaget när maskinen används på ett normalt sätt. Mätpunkterna väljs så nära kontaktytan mot operatörens hand som möjligt. Vidare skall mätningen göras i tre mot varandra vinkelräta riktningar.

 

 

Exempel på mätpunkter

 

Definition av mätriktningar för hand-armvibrationer.