INFRA MÄTSYSTEM:


Sigicoms INFRA system är ett komplett mätsystem - från sensor till webbpresentation och rapport. Med INFRA Systemet kan man på ett enkelt sätt utföra avancerade och obemannade mätningar i fält. En rad olika miljöpåverkande parameter kan mätas, som t.ex. vibrationer vid sprängning, ljud och buller, luftstötvågor, rörelser, sprickbildning, lutning, mm.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MÄTSYSTEM:

 

Vibroakustik Sverige AB erbjuder även tjänster inom mät- och analysteknik. Vi hjälper till att ta fram rätt mätsystem, mätteknik, analysprogram och beräkningsprogram.