Mät- och analystjänster inom buller och vibration

Allt inom Akustik, buller och vibration.

Om Vibroakustik

Vibration, buller och akustik

Vibroakustik AB är ett konsultföretag inom området ljud och vibrationer och startade 2004 som ett avknoppningsföretag från Luleå tekniska universitet. Vi finns i Luleå och våra kunder finns över hela Sverige.

Vad vi gör

Vad kan vi hjälpa dig med?

Vi löser allt inom Akustik, buller och vibration med erfarenhet och professinalism.

RISKANALYS

En väl genomförd riskanalys i ett tidigt skede är ett bra verktyg för er som beställare.

VIBRATIONSMÄTNING

Undvik skador & hitta åtgärder genom högkvalitativa vibrationsmätningar.

BESIKTNINGAR

Vi besiktigar fastigheter, broar & vägar vid sprängning och markarbeten.

EMF

Vi utför EMF-mätningar enligt AFS 2016:3 (Elektromagnetiska fält) för att skydda arbetstagare mot sådana hälso– och säkerhetsrisker.

Vibroakustik

Våra projekt

Vi på Vibroakustik samarbetar med många bolag och hjälper dem med allt från bullerdämpning till elekromagnetiska fält. Här kan du läsa mer om hur vi hjälpt våra kunder.

KONTAKT

Har du någon fundering?

Ta kontakt med en av våra tekniker.